reflexion x matte practise


reflexion:
Name:  ballr.jpg
Views: 441
Size:  60.3 KB

+ matte
Name:  ballm.jpg
Views: 435
Size:  58.2 KB


=
Name:  ball.jpg
Views: 440
Size:  59.6 KB