reflexion x matte practise


reflexion:
Name:  ballr.jpg
Views: 439
Size:  60.3 KB

+ matte
Name:  ballm.jpg
Views: 433
Size:  58.2 KB


=
Name:  ball.jpg
Views: 438
Size:  59.6 KB